OFE POCZTYLION informuje

04-07-2013 12:44
04.07. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 04.07.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 13 066 550,73 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 99,84 zł kwota prowizji ZUS 104 488,01 złLiczba składek 233 661Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 221 848

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 104 488,01 zł, Pocztylion-ArkaPowszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesieczłonków OFE Pocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ześrodków własnych, co spowoduje, że na rachunki członków OFEPocztylion wpłyną ich składki w pełnej wysokości.

kom abs/