OFE POCZTYLION informuje

20-06-2013 16:18
20.06. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 20.06.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 5 782 997,85 złw tym:kwota odsetek karnych za opóźnienie wprzekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 53,29 złkwota prowizji ZUS 46 216,31 złLiczba składek 166 112Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 146 140

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 46 216,31 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom mra