OFE POCZTYLION informuje

21-02-2013 10:20
21.02. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 21.02.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 4 318 964,59 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 43 941,51 zł kwota prowizji ZUS 33 855,89 złLiczba składek 116 630Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 100 507</PRE>

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 33 855,89 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/