OFE POCZTYLION informuje

31-01-2013 10:04
31.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 31.01.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 9 058 599,18 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 14 618,59 zł kwota prowizji ZUS 72 199,80 złLiczba składek 192 826Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 183 733</PRE>

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 72 199,80 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/