Od 2014 szybkie szacunki PKB wejdą do programu badań statystycznych - GUS

14-05-2013 10:07
14.05. Warszawa (PAP) - Od 2014 szybkie szacunki PKB wejdą do programu badań statystycznych - wynika z noty zaprezentowanej przez GUS.

"Szybkie szacunki kwartalne PKB w 2013 r. mają charakter opracowań eksperymentalnych. Zakłada się, że od 2014 r. badania szybkich szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto wejdą do standardowej praktyki statystycznej poprzez odpowiednie zapisy do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej" - napisano w nocie.

GUS we wtorek zaprezentował pierwszy raz eksperymantalny szacunek PKB.

"Kontynuowane będą prace metodologiczne mające na celu przygotowanie metod szybkich szacunków kwartalnych PKB od strony rozdysponowania - zgodnie z planami Komisji Europejskiej (Eurostat) zmierzającymi, w perspektywie krótkookresowej, do publikowania na poziomie Unii Europejskiej, w terminie 45 dni po kwartale, nie tylko zmiany realnej PKB, ale również zmian realnych dla wybranych składowych tej kategorii" - dodano w nocie GUS. (PAP)

map/ gor/