Oceny koniunktury w przemyśle w V lepsze niż w IV, ale gorsze niż przed rokiem - GUS

22-05-2013 14:07
22.05. Warszawa (PAP) - W maju oceny koniunktury w przemyśle kształtują się na poziomie minus 1, wobec minus 6 przed miesiącem - wynika z badania GUS. Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (w kwietniu odpowiednio 15 proc. i 21 proc.)

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w maju oceniany jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w mniejszym stopniu niż w ubiegłym miesiącu, natomiast bieżąca produkcja nieznacznie wzrasta" - napisano w badaniu.

"Odpowiednie prognozy są korzystne, nieco lepsze od formułowanych w kwietniu. Sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiej poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć" - dodano.

Zdaniem autorów badania, na mniej negatywne oceny portfela zamówień ogółem wpływa w większym stopniu poprawa niekorzystnych ocen krajowego niż zagranicznego portfela zamówień.

"Przedsiębiorcy sygnalizują niewielki wzrost produkcji. Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość poprawy. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Szybciej niż w kwietniu wzrasta poziom należności od kontrahentów. Sytuacja finansowa oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać niewielkiej poprawy w tym zakresie. Redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od zapowiadanych w kwietniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć" - dodano. (PAP)

nik/ gor/