Obniżkę stóp NBP o 50 pb w marcu poparł prezes NBP oraz 4 członków RPP - MSiG

25-04-2013 08:47
25.04. Warszawa (PAP) - Na posiedzeniu RPP 6 marca za obniżką stóp NBP o 50 pb głosowali: prezes NBP Marek Belka, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner oraz Anna Zielińska-Głębocka - wynika z najnowszego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego. Głos prezesa miał charakter rozstrzygający o obniżce.

Przeciwko obniżce stóp o 50 pb głosowali: Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki.

Na marcowym posiedzeniu złożono również wniosek o obniżenie stóp procentowych o 25 pb. Z powodu przyjęcia wniosku o obniżenie stóp o 50 pb wniosek ten nie był głosowany.

RPP w marcu obniżyła stopy procentowe o 50 pb, a w komunikacie uzasadniającym decyzję Rada napisała, że obniżka ta stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 roku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Począwszy od listopada ubiegłego roku do marca tego roku Rada obniżyła stopy łącznie o 150 pb.

Na kwietniowym posiedzeniu RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, uzależniając kolejne decyzje od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP oraz sytuacji w sferze realnej gospodarki.

Obecnie referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 3,25 proc. w skali rocznej. Najbliższe, decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 7-8 maja.(PAP)

jba/ ana/