Obniżkę stóp NBP o 25 pb w maju poparł prezes NBP oraz 4 członków RPP - MSiG

27-06-2013 08:31
27.06. Warszawa (PAP) - Na posiedzeniu RPP 8 maja za obniżką stóp NBP o 25 pb głosowali: prezes NBP Marek Belka, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner oraz Anna Zielińska-Głębocka - wynika z najnowszego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego. Głos prezesa miał charakter rozstrzygający o obniżce.

Przeciwko obniżce stóp o 25 pb głosowali: Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki.

Na majowym posiedzeniu złożono także wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 50 pb. Wniosek nie został przyjęty.

W czerwcu RPP także obniżyła stopy procentowe o 25 pb. Od listopada ubiegłego roku stopy zostały obniżone do tej pory łącznie o 200 pb. Obecnie referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 2,75 proc., lombardowa 4,25 proc., depozytowa 1,25, zaś redyskonta weksli 3,00 proc. Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 2-3 lipca.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.(PAP)

jba/ ana/