Nowela ustawy o gwarancjach SP może obniżyć potrzeby pożyczkowe o ponad 0,8 mld zł - MF

04-07-2013 17:17
04.07. Warszawa (PAP) - Planowana nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa zakłada możliwość wykorzystania rezerw poręczeniowych do finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu, w tym roku obniży to potrzeby o ponad 0,8 mld zł.

"Środki zgromadzone na rachunku ( rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych - PAP) mogą być wykorzystane na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa" - napisano w projekcie noweli ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

W uzasadnieniu do ustawy resort podaje, że powinno się to przyczynić do przejściowego zmniejszenia potrzeb pożyczkowych i kosztów obsługi długu.

"Zgodnie z danymi na dzień 1 czerwca 2013 roku na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych znajdowały się środki w wysokości 834,7 mln zł" - głosi dokument.

"Tym samym należy zakładać, iż po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, o ile nie będą realizowane z tego rachunku obligatoryjne wypłaty, o taką kwotę możliwe byłoby obniżenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa" - dodają autorzy.

Tegoroczne potrzeby pożyczkowe brutto założono na poziomie 145 mld zł. (PAP)

bg/ jtt/