Nowela ustawy o finansach zakłada zniesienie sankcji za przekroczenie 50 proc. dług/PKB - MF

04-07-2013 07:00
04.07. Warszawa (PAP) - Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zakłada, że po wprowadzeniu nowej, stabilizującej reguły wydatkowej, zniesione zostaną sankcje, gdy dług publiczny przekroczy poziom 50 proc. PKB - poinformowało Ministerstwo Finansów. Nie będzie natomiast zmian zapisów ustawy odnoszących się do progów 55 i 60 proc. PKB.

"Zgodnie z przedstawionym projektem założeń w momencie wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej zniesiona zostanie jedynie, zapisana w art. 86 ustawy o finansach publicznych, dotychczas obowiązująca sankcja stosowana po tym, jak państwowy dług publiczny przekroczy próg 50 proc. PKB" - napisano w odpowiedziach resortu finansów, zgłoszonych w ramach konsultacji międzyresortowych.

"MF nie zamierza przy tym zmieniać art. 86 (...) w zakresie sankcji po ewentualnym przekroczeniu przez państwowy dług publiczny progów 55 i 60 proc. PKB" - dodano.

Artykuł 86 mówi, że jeśli relacja państwowego długu publicznego "jest większa od 50 proc., a nie większa od 55 proc., to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej".

MF wyjaśnia też, że zniesienie sankcji uzasadnione jest tym, że nowe sankcje wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej obejmą nie tylko budżet państwa - jak to miało miejsce dotychczas - ale cały sektor finansów publicznych.

"W mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej zawarto bowiem nowe sankcje za przekroczenie tego progu - w przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących, obejmujące swym zakresem prawie cały sektor finansów publicznych, nie tylko budżet państwa" - napisano.

"Reguła pozwala ponadto na, niemożliwe obecnie, uwzględnienie zakresu korekty od prognozowanej koniunktury" - dodają autorzy.

Resort informuje również, że do czasu wyjścia przez Polskę z procedury nadmiernego deficytu będą obowiązywały dwie reguły wydatkowe.

"Nie przewiduje się również - do czasu uchylenia procedury nadmiernego deficytu - zniesienia dyscyplinującej reguły wydatkowej. Zakłada się, że po wejściu w życie stabilizującej reguły wydatkowej przez pewien okres obowiązywały będą obydwie reguły i, jako że obie wyznaczają górny limit wydatków, nie dojdzie między nimi do sprzeczności" - wyjaśniają autorzy zmian w ustawie.

MF chce, żeby rząd jeszcze w lipcu przyjął założenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Na początku czerwca MF opublikował i skierował do konsultacji założenia do tego projektu. Zgodnie z nimi planowane jest wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 roku, a po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu zastąpi ona obecnie obowiązującą dyscyplinującą regułę wydatkową. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

Nowela ustawy, oprócz wprowadzenia nowej reguły fiskalnej, umożliwi rządowi przeprowadzenie ewentualnej nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok.

Zgodnie z obowiązującą ustawą po przekroczeniu przez dług poziomu 50 proc. PKB relacja deficytu do dochodów w budżecie na kolejny rok nie może się powiększyć. Dług publiczny w 2012 roku, według metodologii krajowej wyniósł, 52,7 proc. PKB. (PAP)

bg/ asa/