Nowela budżetu po zmianie ustawy o finansach publicznych - źródło w MF

21-06-2013 12:49
21.06. Warszawa (PAP) - Nowelizacja budżetu państwa w 2013 roku jest najprawdopodobniej nieunikniona, ale dojdzie do niej dopiero po przeprowadzeniu nowelizacji ustawy o finansach publicznych - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

"Najrozsądniejsze będzie przeprowadzenie noweli po zmianie ustawy o finansach publicznych związanej z wprowadzenie nowej, stabilizującej reguły wydatkowej" - powiedział PAP rozmówca z Ministerstwa Finansów pragnący zachować anonimowość.

"Wówczas zostaną wprowadzone pewne zmiany w zapisach odnoszących się do progu ostrożnościowego 50 proc. długu publicznego w relacji do PKB. Dzisiaj ze względu na ustawę, nie mamy niemal możliwości zwiększenia deficytu budżetowego, gdyż państwowy dług publiczny przekracza 50 proc. PKB" - dodał.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych po przekroczeniu przez dług poziomu 50 proc. PKB relacja deficytu do dochodów w budżecie na kolejny rok nie może się powiększyć. Dług publiczny w 2012 roku, według metodologii krajowej wyniósł, 52,7 proc. PKB.

Rozmówca PAP poinformował, że dopiero po zmianie ustawy o finansach resort najprawdopodobniej przedstawi nowelizację z wyższym deficytem budżetowym.

"Nowelizacja budżetu jest najprawdopodobniej nieunikniona, nie możemy zbyt mocno ciąć wydatków, stąd konieczne będzie zwiększenie limitu deficytu" - powiedział.

Premier Donald Tusk poinformował na początku czerwca, że nowela tegorocznego budżetu jest prawdopodobna, a o tym, w którym kierunku i w jaki sposób zostanie przeprowadzona rząd może zdecydować latem.

Budżet na 2013 rok skonstruowano przy założeniu wzrostu PKB o 2,2 proc. i inflacji średniorocznej 2,7 proc., deficyt budżetowy ustalono ma maksymalnym poziomie 35,565 mld zł. Obecnie Ministerstwo Finansów szacuje, że tegoroczne tempo wzrostu gospodarczego będzie na poziomie 1,5 proc., a średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,6 proc.

Sytuację dochodową budżetu w tym roku poprawi wpłata z zysk z Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 5,3 mld zł wobec zapisanego w ustawie zysku na poziomie ok. 400 mln zł.

Także wyższe od planu mają być dochody z dywidend ze spółek w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa, spółki wpłacą do budżetu 6 mld zł z zysków za ubiegły rok wobec planu budżetowego w wysokości 5 mld zł. (PAP)

bg/ osz/