Nowela budżetu '13 bez ryzyka przekroczenia przez dług publ. 55 proc. PKB - Kotecki, MF

16-07-2013 15:28
16.07. Warszawa (PAP) - Planowa przez rząd nowelizacja budżetu państwa na 2013 roku i zwiększenie deficytu budżetowego o 16 mld zł, nie niosą ryzyka, że dług publiczny przekroczy drugi próg ostrożnościowy z ustawy o finansach publicznych na poziomie 55 proc. PKB - poinformował PAP Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

"Nowelizacja budżetu państwa nie niesie ryzyka przekroczenia przez państwowy dług publiczny poziomu 55 proc. PKB" - powiedział PAP Kotecki.

Dodał, że takie ryzyka nie płyną również ze strony kursu walutowego.

Premier Donald Tusk poinformował, że w sierpniu rząd będzie gotowy znowelizować budżet państwa na 2013 rok. Deficyt wzrośnie o 16 mld zł z 35,6 mld zł zapisanych w ustawie, oszczędności budżetowe będą w skali 8,5-8,6 mld zł. Dochody budżetu są niższe od planu, zgodnie z informacjami przekazanymi przez premiera, o około 24 mld zł.

Dochody w ustawie budżetowej na 2013 rok prognozowane są na poziomie 299.385,3 mln zł, a maksymalne wydatki założono na poziomie 334.950,8 mln zł.

Budżet został skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 2,2 proc. i inflacji średniorocznej 2,7 proc. Obecnie resort finansów oczekuje, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,5 proc., a inflacja średnioroczna 1,6 proc.

Dodatkowo, aby znowelizować ustawę budżetową, rząd zdecydował się na nowelę ustawy o finansach publicznych i zawieszenie na dwa lata progu ostrożnościowego 50 proc. relacji długu publicznego do PKB. Zapis o progu ostrożnościowym nie zostanie jednak usunięty z ustawy. (PAP)

bg/ asa/