NORDEA PTE SA wybór biegłego rewidenta

20-06-2013 11:40
20.06. Warszawa (PAP) - NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Na podstawie § 18 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U.11.90.527 z późń. zm.), Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ("Towarzystwo") pragnie poinformować, o wyznaczeniu w dniu 19 czerwca br. w drodze uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa firmy Ernst&Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok 2013.

kom abs/