Niezal. polityka pieniężna i płynny kurs ważnymi stabilizatorami gospodarki - seminarium NBP

14-03-2013 12:34
14.03. Warszawa (PAP) - Niezależna polityka pieniężna oraz płynny kurs walutowy odegrały istotną rolę w stabilizowaniu polskiej gospodarki podczas ostatniego kryzysu finansowego - wynika z badania, którego autorami są Michał Brzoza-Brzezina, Krzysztof Makarski oraz Grzegorz Wesołowski, związani z Instytutem Ekonomicznym NBP oraz z SGH.

Autorzy zaprezentowanego w czwartek w NBP badania, korzystając z modelu DSGE, przeanalizowali w kontekście historcznym, jaki wpływ na gospodarkę miałoby wejście Polski do strefy euro w I kwartale 2007 roku.

Z badania wynika, że rezygnacja z niezależnej polityki pieniężnej i płynnego kursu walutowego spowodowałaby - w warunkach ostatniego kryzysu finansowego - znaczny wzrost wahań PKB oraz inflacji.

"Gdybyśmy nie mieli tych dwóch narzędzi, to w analizowanym okresie PKB oscylowałby w przedziale -6 proc. a +9 proc. (lub -9 proc. a +11 proc. przy bardziej ekstremalnych założeniach) zamiast pomiędzy +1 a + 7 proc. Inflacja również byłaby bardziej wahliwa. Głównym czynnikiem stabilizującym był kurs walutowy" - powiedział na seminarium Krzysztof Makarski, jeden z autorów badania.

Konkluzją z badania jest stwierdzenie, że w analizowanym okresie (2007-2011) niezależna polityka pieniężna oraz płynny kurs walutowy odegrały istotną rolę w stabilizowaniu polskiej gospodarki.

Autorzy badania zastrzegają, że wyników ich pracy nie należy łączyć ze stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego oraz SGH.(PAP)

jba/ asa/