Nie jest pewne czy dwukadencyjność RPP znajdzie się w noweli ustawy o NBP - źródło

02-07-2013 09:11
02.07. Warszawa (PAP) - Nie jest jeszcze przesądzone czy w założeniach, a później w samym projekcie nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, znajdzie się ostatecznie zapis mówiący o maksymalnie dwukadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Wprowadzenie tego zapisu to pomysł resortu finansów. Bank centralny zgłosił do niego zastrzeżenia, informując że może to być interpretowane jako próba ograniczenia niezależności RPP.

"Nie jest jeszcze pewne czy ostatecznie w założeniach do projektu, a później w samym już projekcie nowelizacji ustawy o NBP znajdzie się zapis o dwukadencyjności RPP" - powiedziało PAP źródło w MF.

W obecnej ustawie o banku centralnym funkcjonuje zapis mówiący, że kadencja członka RPP wynosi 6 lat, a funkcję tę można pełnić tylko jedną kadencję.

"Nowelizacja ustawy ma przede wszystkim na celu uregulowanie pewnych technicznych kwestii, m.in. płacenia przez NBP składek do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, związanych z różnymi instrumentami i programami Funduszu. Po tych zmianach NBP pokrywałby na przykład koszt posiadania dostępu przez Polskę do elastycznej linii kredytowej (FCL)" - informuje rozmówca PAP.

Dodał, że obecnie trwają konsultacje z NBP na temat założeń projektu noweli i po ich zakończeniu zostaną skierowane na posiedzenie rządu.

"Trudno określić kiedy będziemy z tym projektem gotowi" - powiedział.

Zgodnie z planem prac legislacyjnych rządu, resort finansów jeszcze w tym roku ma przedstawić założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana przepisów dotyczących m.in.: uczestnictwa NBP w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankowych, pokrywania przez NBP wydatków wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, zasad funkcjonowania RPP oraz praw i obowiązków pracowników NBP. (PAP)

bg/ asa/