Nastroje społeczne w VIII bez zmian mdm; przeważają oceny negatywne - TNS Polska

13-08-2013 12:24
13.08. Warszawa (PAP) - Sierpniowe oceny Polaków na temat kierunku biegu spraw w kraju kształtują się tak samo jak miesiąc temu - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Nie zmieniły się oceny gospodarki, podobnie kształtuje się także prognoza zmian materialnych warunków życia. Badane zagadnienia częściej oceniane są negatywnie.

"75 proc. respondentów nie ma pozytywnego zdania o kierunku biegu spraw w Polsce. Zatem aż trzy czwarte Polaków uważa, że ogólnie rzecz biorąc sprawy w Polsce idą w złym kierunku" - napisano w komunikacie TNS.

"Oceny Polaków na temat kierunku biegu spraw w kraju kształtują się tak samo jak miesiąc temu. Taki sam niewielki odsetek osób jak w lipcu (14 proc.), ocenia, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, a 11 proc. badanych ma trudności z wyrażeniem swojego zdania" - dodano.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

<PRE> 2012 2013 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIIIwdobrym 15% 15% 19% 20% 15% 21% 15% 15% 16% 15% 14% 14%

w złym 77% 76% 67% 69% 75% 70% 75% 73% 74% 77% 75% 75%

brakzdania 8% 9% 14% 11% 10% 9% 10% 12% 10% 8% 11% 11%

</PRE>

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

"Polska gospodarka znajduje się w kryzysie - tak według najnowszego pomiaru uważa trzy czwarte Polaków (75 proc.). Według 28 proc. nasz kraj znajduje się w głębokim stanie kryzysu, a według 47 proc. badanych w lekkim. Pozytywnie stan gospodarki ocenia jedna piąta badanych, przy czym 2 proc. pytanych Polaków uważa, że gospodarka znajduje się w stanie dynamicznego wzrostu, a 17 proc. twierdzi, że wzrost ten jest powolny. 6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat" - napisano w komunikacie TNS.

"Porównując wyniki z poprzednim pomiarem z lipca, oceny gospodarki nie zmieniły" - dodano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

Według sierpniowego badania największy odsetek badanych (44 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się.

"13 proc. wspomina nawet o znacznym pogorszeniu, a 31 proc. uważa, że może nastąpić pewne pogorszenie. Trochę ponad jedna trzecia Polaków (35 proc.) sądzi, że warunki materialne będą mniej więcej na takim samym poziomie. Zdania, że warunki się poprawią, jest 15 proc. Polaków, z czego 1 proc. sądzi, że nastąpi wyraźna poprawa a 14 proc., że nastąpi pewna poprawa. 6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat" - napisano.

"Przedstawione wyniki nie różnią się wyraźnie od tych z lipca. Zmiany zauważyć można w odniesieniu do odpowiedzi, że warunki będą mniej więcej takie same (odsetek osób odpowiadających w ten sposób spadł o 5 punktów procentowych)" - dodano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

TNS podaje, że w sierpniu wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych pozostają ujemne.

"Oznacza to,że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia - napisano.

<PRE>

OCENY 2012 2013NETTO IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

KIERUNEK ZMIANW KRAJU -62 -61 -48 -49 -60 -49 -60 -58 -58 -62 -61 -61

STANGOSPODARKI -58 -59 -58 -54 -55 -48 -53 -58 -50 -62 -62 -56

3-LETNIAPROGNOZAMATERIALNYCHWARUNKÓW ŻYCIALUDZI -43 -41 -31 -32 -39 -22 -29 -30 -25 -30 -28 -29

dane w pkt. proc.

</PRE>

Badanie zrealizowano w dniach 2-8 sierpnia 2013 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

jba/ ana/