Nadwyżka w obrotach bieżących w V wyniosła 574 mln euro - NBP

12-07-2013 14:08
12.07. Warszawa (PAP) - Nadwyżka w obrotach bieżących w maju 2013 roku wyniosła 574 mln euro wobec 714 mln euro nadwyżki w kwietniu i wobec 85 mln euro deficytu oczekiwanego przez ekonomistów - podał w piątek NBP.

"Saldo rachunku bieżącego, w maju 2013 r., było dodatnie i wyniosło 574 mln euro. Na dodatnie saldo rachunku bieżącego złożyły się: dodatnie salda transferów bieżących (742 mln euro), usług (485 mln euro) i obrotów towarowych (113 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (766 mln euro)" - napisano w komunikacie NBP.

"W analogicznym miesiącu 2012 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 454 mln euro. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3.241 mln euro" - dodano.

NBP podał, że w maju 2013 r. eksport towarów został oszacowany na poziomie 12.385 mln euro, a import 12.272 mln euro.

"W omawianym miesiącu odnotowano wzrost eksportu towarów przy jednoczesnym spadku importu, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W porównaniu z danymi za maj 2012 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 366 mln euro, tj. o 3,1 proc., a import towarów był niższy o 593 mln euro, tj. o 4,6 proc. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 113 mln euro i, w porównaniu do maja 2012 r., poprawiło się o 959 mln euro" - napisano.

W maju 2013 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3.249 mln euro.

Saldo rachunku finansowego w maju 2013 r. było ujemne i wyniosło 419 mln euro.

"Nierezydenci wycofali kapitał o wartości netto 2.594 mln euro. W tym samym czasie rezydenci zmniejszyli swoje należności zagraniczne netto o 2.185 mln euro" - napisano w komunikacie NBP.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było ujemne i wyniosło 3.363 mln euro. Jak podaje NBP złożył się na nie: odpływ netto środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w wysokości 3.139 mln euro, ujemne reinwestowane zyski (43 mln euro) oraz odpływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (181 mln euro).

"Wyjątkowo wysoki odpływ kapitału zarejestrowany w maju 2013 r., wynikał z jednostkowej transakcji w wysokości 3.125 mln euro, w wyniku której zarejestrowany w Polsce podmiot specjalnego przeznaczenia zakończył swoją działalność. W ramach tej transakcji nastąpiło wycofanie kapitału w tranzycie zarówno z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, jak i z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce" - napisano w komentarzu NBP.

"Kwota obydwu transakcji była taka sama, w wyniku czego mimo znacznych obrotów saldo inwestycji bezpośrednich pozostało na takim samym poziomie, jak w sytuacji, gdyby opisana transakcja nie miała miejsca" - dodano.(PAP)

jba/ ana/