Nadwyżka obrotów bieżących strefy euro w V 2013 r. spadła do 19,6 mld euro

18-07-2013 10:04
18.07. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka w maju 2013 r. wyniosła 19,6 mld euro, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec nadwyżki 23,8 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Bez uwzględniania czynników sezonowych, na rachunku obrotów bieżących nadwyżka w maju wyniosła 9,5 mld euro wobec nadwyżki 16,6 mld euro w poprzednim miesiącu, po korekcie - podał EBC. (PAP)

mj/ asa/