Na początku lipca ceny zbóż nadal umiarkowanie spadały - ARR

15-07-2013 13:21
15.07. Warszawa (PAP) - W dniach 01-07.07 na krajowym rynku zbóż przeważały umiarkowane spadki cen. Na rynku mięsa nieznacznie spadły ceny bydła i trzody chlewnej, a wzrosły ceny drobiu - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

W Polsce zbliżające się żniwa wywierają presję na dalszy umiarkowany spadek cen zbóż podstawowych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 01-07.07.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono średnio 885 zł/t, o 3 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 5 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 3 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 600 zł/t. Była ona 3 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, nieznacznie (o 0,4 proc.) niższa niż miesiąc wcześniej i o 28 proc. niższa niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 737 zł/t, o 1 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o 4 proc. niższym niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 14 proc. tańsze.

Po utrzymującej się od pięciu tygodni względnej stabilizacji, nieznacznie (o 0,4 proc.) wzrosła średnia cena kukurydzy. W dniach 01-07.07.2013 r. w krajowym skupie za ziarno to uzyskiwano 862 zł/t, o 1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 1 proc. mniej niż przed rokiem.

MIĘSO

W pierwszym tygodniu lipca 2013 r. na rynku krajowym odnotowano umiarkowany spadek cen skupu żywca wieprzowego i wołowego. Obniżyły się również ceny zbytu wołowiny i tuszek indyków.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 01-07.07.2013 r. za żywiec wieprzowy na rynku krajowym przeciętnie płacono 5,71 zł/kg, o blisko 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie było to o 5,5 proc. drożej niż miesiąc wcześniej i o 2 proc. drożej niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Żywiec wołowy w Polsce skupowano średnio po 5,97 zł/kg. Cena ta była nieznacznie (o 0,2 proc.) niższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem i o 6 proc. niższa niż rok wcześniej.

Kurczęta brojlery w pierwszym tygodniu lipca 2013 r. skupowano przeciętnie po 4,15 zł/kg, o ponad 2 proc. drożej niż tydzień wcześniej, o blisko 2 proc. drożej niż przed miesiącem i o 4 proc. drożej niż rok wcześniej.

Za indyki w analizowanym tygodniu płacono 6,08 zł/kg, o ponad 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 5 proc. wyższa od notowanej przed miesiącem i o 14 proc. wyższa niż rok wcześniej.

MLEKO

W pierwszym tygodniu lipca 2013 r. pełne mleko w proszku średnio w kraju oferowano po 14,31 zł/kg, o 0,5 proc. więcej niż przed tygodniem i o 6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku nieznacznie się obniżyły (0,3 proc.) i wynosiły 12,95 zł/kg. Były one jednak o 3 proc. wyższe niż na początku czerwca br. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny proszku mlecznego były wyższe o 35-52 proc.(PAP)

ost/ asa/