MG po danych makro za VII podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13 na poziomie 1,5 proc.

03-09-2013 11:47
03.09. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Gospodarki po serii danych makro za lipiec podtrzymało swoje prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na ten rok, w tym prognozę wzrostu PKB na poziomie 1,5 proc. - wynika z raportów MG podsumowujących I półrocze oraz dane makro za lipiec.

Analitycy MG w comiesięcznym materiale podtrzymali prognozę spożycia ogółem na poziomie 1,1 proc., w tym spożycia indywidualnego na poziomie 1,1 proc.

Zgodnie z prognozą MG nakłady brutto na środki trwałe spadną w tym roku o 0,7 proc.

MG spodziewa się wzrostu produkcji przemysłu w 2013 roku o 1,5 proc. oraz spadku produkcji budowlano-montażowej o 9,5 proc.

Według MG inflacja CPI wyniesie w tym roku 1,2 proc., stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 13,8 proc.

"W 2013 r. oczekujemy spadku tempa przyrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, będącego pochodną spowolnienia aktywności gospodarczej w kraju. W efekcie tego wskaźnik inflacji osiągnie poziom 1,2 proc." - napisano.

"Utrzymujący się wzrost bezrobocia oraz stopniowy spadek zatrudnienia, liczony rok do roku, są sygnałami tego, że osłabienie aktywności gospodarczej (przejawiające się głównie w słabszej kondycji przemysłu i budownictwa) znajduje swoje odzwierciedlenie w niższym popycie na pracę. W rezultacie tego oczekuje się, że na koniec 2013 r. stopa bezrobocia osiągnie poziom 13,8 proc." - napisano w raporcie MG.

Resort gospodarki podtrzymuje też prognozę wzrostu eksportu w 2013 roku o 3 proc. do 147,8 mld euro oraz spadku importu o 1,5 proc. do 151,7 mld euro, co sprawi, że deficyt wyniesie 3,9 mld euro.

"Przewiduje się, że w 2013 r. wartość eksportu wyniesie ok. 147,8 mld euro, tj. o ok. 3,0 proc. więcej niż w 2012 roku. Wartość importu wyniesie natomiast ok. 151,7 mld euro, tj. o ok. 1,5 proc. mniej niż w roku 2012. Tym samym, saldo obrotów towarowych osiągnie poziom ok. -3,9 mld euro" - napisano.

W opinii resortu gospodarki złoty nadal posiada potencjał aprecjacyjny.

"Mimo niepewności co do trwałości ożywienia gospodarczego w USA oraz ustabilizowania się aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej na stosunkowo niskim poziome ocenia się, że złoty w dalszym ciągu posiada potencjał aprecjacyjny. Jednak głównym elementem ryzyka jest tu nadal niestabilna sytuacja w otoczeniu gospodarczym Polski" - napisano w raporcie MG podsumowującym pierwsze półrocze.(PAP)

jba/ asa/