MFW obniżył prognozę polskiego wzrostu PKB w 2013 r. do 1,3 proc. - WEO

16-04-2013 15:00
16.04. Warszawa (PAP) - Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy z 1,3 proc. w 2013 r. do 2,2 proc. w 2014 r. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym we wtorek kwietniowym World Economic Outlook.

W listopadzie 2012 r. Fundusz w komunikacie po misji MFW prognozował na 2013 r. wzrost PKB w Polsce na poziomie 1,75 proc., z ryzykiem po stronie niższego odczytu.

W opublikowanym w październiku 2012 r. WEO Fundusz prognozował dynamikę polskiego PKB na poziomie 2,1 proc., a w ubiegłorocznej kwietniowej edycji raportu na poziomie 3,2 proc.

"Polski wzrost w 2013 r. spowolni do 1,25 proc. przed odbiciem do 2,25 proc. w 2014 r. Przyczyni się do tego słabe spożycie prywatne, kruchy popyt na eksport ze strony głównych partnerów handlowych w rdzeniu Europy oraz dalszy spadek inwestycji finansowanych środkami unijnymi" - napisano w tegorocznym kwietniowym raporcie.

"Wzrost w Turcji w 2013 r. przyspieszy do 3,5 proc. i 3,75 proc. w 2014 r., czemu sprzyjać będzie odbudowa popytu zewnętrznego i przepływy kapitału" - dodano.

"Perspektywy Węgier są trudne ze względu na wysoki poziom publicznego i zewnętrznego zadłużenia oraz niekonwencjonalne działania polityczne, które szkodzą zaufaniu i inwestycjom" - napisano w WEO.

MFW prognozuje, że CPI w 2013 r. wyniesie 1,9 proc., podczas gdy w październikowym WEO prognoza CPI dla Polski wynosiła 2,7 proc.

<TAB> rok Region* Polska Turcja Czechy Węgry Bułgaria RumuniaWzrost PKB '13 2,2 1,3 3,4 0,3 0 1,2 1,6 '14 2,8 2,2 3,7 1,6 1,2 2,3 2CPI '13 4,4 1,9 6,6 2,3 3,2 2,1 4,6 '14 3,6 2 5,3 1,9 3,5 1,9 2,9Saldo C/A w proc. PKB '13 -4,7 -3,6 -6,8 -2,1 2,1 -1,9 -4,2 '14 -4,9 -3,5 -7,3 -1,8 1,8 -2,1 -4,5Stopa bezrobocia** '13 x 11 9,4 8,1 10,5 12,4 7 '14 x 11 9,5 8,4 10,9 11,4 6,9</TAB>* Region "Europy rozwijającej się" obejmuje Polskę, Turcję, Węgry, Bułgarię, Rumunię, a także Serbię, Chorwację, Litwę i Łotwę oraz Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Macedonię i Czarnogórę. Czechy i Estonia znajdują się w grupie "rozwiniętych gospodarek europejskich".

** W raporcie zaznaczono, że "narodowe miary bezrobocia mogą się różnić" od podanych w raporcie.

(PAP)

fdu/ ana/