MF wymieniło w '12 na rynku walutowym środki o wartości 6,5 mld euro

20-05-2013 15:00
20.05. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów wymieniło w 2012 roku bezpośrednio na rynku walutowym środki o wartości 6,5 mld euro - poinformował resort w poniedziałkowym komunikacie. Zawarte w ubiegłym roku transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) miały zapadalność do 10 m-cy i wartość nominalną 12,0 mld zł.

"W 2012 roku, podobnie jak rok wcześniej, MF wymieniało waluty związane z zarządzaniem długiem oraz pochodzące z funduszy unijnych, zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 6,5 mld EUR" - głosi komunikat.

MF podał także, że zawarte w ubiegłym roku transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) miały zapadalność do 10 m-cy i wartość nominalną 12,0 mld zł.

"Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2012-2013. W wyniku zawartych transakcji o 490 mln zł zwiększono koszty 2012 roku, a o 501 mln zł zmniejszono koszty 2013 roku" - napisano.

"Transakcje zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. Koszt rozłożenia w czasie wydatków na obsługę długu był niższy od kosztu pozyskiwania środków przez MF" - dodano.

Resort finansów w 2012 roku przeprowadzał też transakcje FX SWAP.

"Zapadalność poszczególnych transakcji nie przekraczała dwóch miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Łącznie w 2012 r. przeprowadzono transakcje na parze walut USD/PLN o łącznej równowartości 1,4 mld USD, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 4,6 mld zł" - informuje MF.

"(...)Ostateczny koszt pozyskania środków złotowych był znacznie niższy od alternatywnego kosztu finansowania dla analogicznych okresów zapadalności" - dodano.

Resort poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. (PAP)

bg/ jtt/