MF spotkał się z uczestnikami rynków ws. technicznych szczegółów zmian w OFE - źródła

10-09-2013 16:22
10.09. Warszawa (PAP) - Przedstawiciele Ministerstwa Finansów spotkali się we wtorek z uczestnikami rynków finansowych w sprawie wyjaśnienia technicznych szczegółów proponowanych przez rząd zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych - wynika z nieoficjlanych informacji PAP.

"Ministerstwo Finansów zaprosiło dzisiaj na spotkanie w sprawie OFE przedstawicieli banków: dilerów, maklerów i ekonomistów. Chodzi o wyjaśnienie technicznych zmian związanych m.in. z umorzeniem części obligacyjnej zmian w OFE" - powiedziało PAP źródło rynkowe pragnące zachować anonimowość.

Informacje o spotkaniu potwierdzili nieoficjalnie w rozmowie z PAP przedstawiciele resortu finansów.

Premier Donald Tusk przedstawił w ubiegłym tygodniu plan zmian w systemie emerytalnym, który zakłada przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS i umorzenie jej oraz dobrowolność między częścią akcyjną OFE a ZUS, ze składką 2,92 proc. i domyślnością po stronie ZUS.

Do ZUS trafią skarbowe papiery wartościowe, obligacje gwarantowane przez SP oraz inne aktywa nieakcyjne w łącznej kwocie stanowiącej 51,5 proc. aktywów każdego OFE. Poziom 51,5 proc. wynika z udziału papierów skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa w aktywach OFE na koniec 2012 rok.

W ramach tych 51,5 proc. łącznych aktywów każdego OFE, wartość przekazywanych przez każde OFE do ZUS papierów skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa nie będzie mogła być niższa od wynikającej z ich udziału w aktywach każdego OFE wg stanu na dzień 3.09.2013 r., tj. na dzień poprzedzający ogłoszenie planowanych zmian w systemie emerytalnym. Na koniec lipca udział ten wyniósł średnio 49,1 proc.

Po umorzeniu obligacji znajdujących się w portfelach OFE, fundusze emerytalne nie będą mogły już inwestować środków w SPW ani w papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. (PAP)

bg/ ana/