MF po II kw. może sfinansować ok. 80 proc. potrzeb pożyczkowych '13 - Marczak

28-03-2013 15:48
28.03. Warszawa (PAP) - Na koniec marca Ministerstwo Finansów ma sfinansowane 60 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok wynoszących 145 mld zł, po II kwartale, przy sprzyjających warunkach rynkowych, poziom ten może wzrosną do około 80 proc. - poinformował Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF.

MF w całym II kwartale planuje przeprowadzenie 5-6 przetargów SPW z łączną podażą 25,0-35,0 mld zł.

"Jeżeli warunki rynkowe będą sprzyjające, to w całym II kw. br. planujemy sprzedać obligacje o wartości 25-35 mld zł. Pozwoliłoby to uzyskać około 80 proc. udział w całorocznym finansowaniu potrzeb pożyczkowych" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży SPW.

"Gdyby warunki rynkowe pogorszyły się, to finansowanie potrzeb będzie bardziej rozłożone w czasie. Możemy też powrócić do sprzedaży bonów skarbowych - od maja zapadają bony o wartości blisko 8,5 mld zł" - dodał.

"Nie wykluczamy definitywnie również finansowania zagranicznego" - poinformował.

Marczak powtórzył również, że po I kwartale sfinansowane jest 60 proc. rocznych potrzeb pożyczkowych.

"Po marcu mamy sfinansowane 60 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych i rezerwę środków złotowych i walutowych w wysokości 35 mld zł. Poziom rezerwy płynnościowej umożliwia zarówno zawieszenie w kwietniu sprzedaż bonów skarbowych, jak i wykup zapadających obligacji" - informuje dyrektor w MF.

"W kwietniu z budżetu wypłacone będą środki na wykup i obsługę obligacji o wartości blisko 24 mld zł. Będą to więc znacznie większe środki niż planujemy pozyskać ze sprzedaży obligacji. Standardowo określiliśmy szerokie przedziały planowanej podaży obligacji na dwóch przetargach. Przedziały te będziemy zawężać przed przetargami w zależności od sytuacji rynkowej" - dodał.

Resort finansów w kwietniu chce na dwóch przetargach sprzedać obligacje łącznie za 7,0-15,0 mld zł.

Marczak podał również, że w lutym przyrost portfela papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych znacznie przyspieszył i wyniósł 6,7 mld zł, w tym obligacji 7,2 mld zł.

"Był to największy miesięczny przyrost od dwóch lat. Wartość papierów skarbowych u inwestorów zagranicznych przekroczyła więc po raz pierwszy poziom 200 mld zł i wyniosła 202,3 mld zł" - napisał.

"W marcu rekordowa wartość portfela inwestorów zagranicznych uległa dalszemu powiększeniu" - dodał. (PAP)

bg/ asa/