MF planuje nowelę ustawy o NBP; rozważana m.in. wielokadencyjność członków RPP - źródło

12-06-2013 17:16
12.06. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim, wśród rozważanych zmian jest rozważane wprowadzenie wielokadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej - poinformowało PAP źródło rządowe.

"Planowana jest nowelizacja ustawy o NBP, powinno do niej dojść jeszcze w tym roku. Wśród rozważanych zmian jest wprowadzenie wielokadencyjności członków RPP. Nie ma natomiast planów skrócenia kadencji Rady czy zmiany liczby jej członków" - powiedział rozmówca PAP pragnący zachować anonimowość.

W obecnej ustawie o banku centralnym funkcjonuje zapis mówiący, że kadencja członka RPP wynosi 6 lat, a funkcję tę można pełnić tylko jedną kadencję.

Zgodnie z planem prac legislacyjnych rządu, resort finansów jeszcze w tym roku ma przedstawić założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP.

"Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana przepisów dotyczących m.in.: uczestnictwa NBP w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankowych, pokrywania przez NBP wydatków wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, zasad funkcjonowania RPP oraz praw i obowiązków pracowników NBP" - napisano w dokumencie opublikowanym na stronach KPRM.

Bartek Godusławski (PAP)

bg/ asa/