MF może po kwietniu sfinansować 70 proc. potrzeb pożyczkowych - Kowalczyk (wywiad)

12-04-2013 07:00
12.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów może po kwietniu sfinansować 70 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok, a po całym II kwartale ponad 80 proc. - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. Dodał, że resort zostawił sobie możliwość przeprowadzenia przed wakacjami emisji zagranicznej na głównych rynkach.

"W kwietniu mamy zapadalność obligacji o wartości około 16 mld zł, w maju i czerwcu zapadają bony, które jeszcze nie wiemy w jakiej skali będziemy rolowali. Dlatego w kwietniu możemy sfinansować kolejne dziesięć procent tegorocznych potrzeb pożyczkowych, a jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę dwa kolejne miesiące II kwartału, to możemy na koniec czerwca mieć ponad 80 proc." - powiedział w wywiadzie dla PAP Kowalczyk.

Po marcu MF sfinansował około 60 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wynoszących 145 mld zł. MF zaoferuje w II kw. na 5-6 przetargach obligacje za łącznie 25,0-35,0 mld zł. Pierwszy z przetargów odbył się w czwartek, resort uplasował na rynku papiery DS1023 za 3.046,211 mln zł oraz WZ0124 za 1.982,842 mln zł.

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W '13 SPADNĄ O 0,1 PKT. PROC. PKB

Ministerstwo Finansów oczekuje, że tegoroczne koszty obsługi długu będą o 0,1 pkt. proc. niższe niż 43,5 mld zł zapisane w budżecie.

"Spadek rentowności papierów skarbowych nie przełoży się jeszcze w tym roku na duże obniżenie kosztów obsługi długu. Szacujemy, że te koszty mogą być o 0,1 pkt. proc. PKB niższe od zapisanych w ustawie budżetowej" - poinformował Kowalczyk.

W II KW. MOŻLIWA EMISJA ZAGRANICZNA NA GŁÓWNYCH RYNKACH

Wiceminister finansów przypomina, że MF wpisał w plan finansowania potrzeb pożyczkowych, że w II kwartale niewykluczone jest przeprowadzenia emisji zagranicznych.

"Jest to standardowe zasygnalizowanie posiadanej przez nas opcji do skorzystania z dodatkowego finansowania zagranicznego w sytuacji bardzo dobrych warunków na rynkach międzynarodowych lub pogorszenia sytuacji na rynku krajowym" - powiedział Kowalczyk.

"Nie jest to więc nasz wariant bazowy, ale zostawiamy sobie otwartą furtkę przeprowadzenia emisji przed wakacjami. W grę wchodzą wszystkie główne rynki: euro, dolara, franka czy jena japońskiego" - dodał.

NA RYNEK SPW NAPŁYWA STABILNY KAPITAŁ ZAGRANICZNY

Z informacji przekazanych przez Kowalczyka wynika, że na krajowy rynek SPW napływa stabilny kapitał zagraniczny.

"Widać, że napływają do Polski pieniądze od inwestorów stabilnych, funduszy emerytalnych typu asset management, czy wręcz banków centralnych i funduszy rządowych, nie są to pieniądze czysto bankowe" - powiedział.

"Polskie obligacje są kupowane przez coraz bardziej zdywersyfikowanych geograficznie inwestorów - od Europy i USA poprzez Azję do krajów Bliskiego Wschodu, a nawet Amerykę Południową" - dodał.

Z danych MF wynika, że zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w lutym 2013 roku wzrosło do 202,17 mld zł z 195 mld zł w styczniu, a ich udział w portfelu obligacji stanowił 37,6 proc.

Wiceminister przypomniał też, że silny napływ kapitału od nierezydentów rozpoczął się od Azji, po ostatnich decyzjach banku centralnego Japonii.

"Na pewno dwie rzeczy mają zdecydowany wpływ na ostatnie silne spadki rentowności do rekordowych poziomów. Po pierwsze decyzja banku centralnego Japonii, a drugi czynnik to spozycjonowanie rynku. Te nagłe spadki rentowności były wywołane też stop-lossami banków" - uważa Kowalczyk.

"Ostatni silny napływ kapitału zagranicznego na polski rynek długu zaczął się od Azji, ale widzieliśmy też napływ inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i Europy" - dodaje.

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie rady banku centralnego Japonii (BoJ) pod kierownictwem jego nowego szefa Haruhiko Kurody. Po posiedzeniu Kuroda oświadczył, że BoJ rozpoczyna "nowa fazę luzowania monetarnego". Szef BoJ poinformował, że luzowanie ilościowe w Japonii będzie realizowane tak długo jak nie zostanie osiągnięty 2 proc. cel inflacyjny.

BoJ oświadczył, że zamierza dwukrotnie zwiększyć miesięczną wartość realizowanego dotychczas skupu aktywów do 7 bln jenów miesięcznie i że zamierza wydłużyć średni termin zapadalności posiadanych przez siebie obligacji z 3 lat do 7 lat. BoJ będzie skupował papiery o zapadalności nawet 40 lat. Japoński bank centralny zamierza również skupować ryzykowne aktywa, takie jak fundusze ETF. BoJ poinformował, że zmienia cel polityki monetarnej z poziomu stopy procentowej na rzecz bazy monetarnej. Założeniem jest, aby baza monetarna rosła w rocznym tempie 60-70 bln jenów.

OD POŁOWY '13 MOŻLIWE PRZETARGI ZAMIANY JEDNEJ CENY

Resort finansów chce w połowie bieżącego roku wprowadzić formułę jednej ceny do przetargów zamiany.

"Wprowadzenie przetargu jednej ceny na przetargach zamiany było już przez nas sygnalizowane, czekamy na zakończenie prac informatycznych. Wydaje się, że w okolicy połowy roku będzie możliwe wprowadzenie tej zmiany" - poinformował przedstawiciel MF.

Bartek Godusławski (PAP)

bg/ ana/