MF chce znieść limity inwestycji dla kategorii aktywów OFE - Kotecki

27-06-2013 07:25
27.06. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów, niezależnie od tego, który wariant zmian w OFE wybierze rząd, chce znieść limity inwestycji dla kategorii aktywów oraz rozszerzyć możliwość inwestowania zagranicą - poinformował PAP główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ludwik Kotecki.

"Niezależnie od tego, który wariant zmian w OFE zostanie ostatecznie, po konsultacjach w ekspertami i partnerami społecznymi, wybrany przez Radę Ministrów, chcemy znieść limity inwestycyjne dla kategorii aktywów, w które OFE mogą inwestować, rozszerzyć możliwość inwestowania zagranicą" - powiedział PAP Kotecki.

"Zlikwidowany zostałby także benchmark dla OFE i mechanizm niedoboru" - dodał.

Zdaniem przedstawiciela resortu finansów istnieje również przestrzeń do dyskusji nad wymogami kapitałowymi PTE.

"Pojawia się także pole do dyskusji nad wymogami kapitałowymi. Nastąpiłoby de facto +uwolnienie OFE+. Chcemy by OFE stały się prawdziwymi funduszami inwestycyjnymi, naprawdę konkurującymi między sobą o klienta" - powiedział Kotecki.

Obecnie fundusze emerytalne mogą bez ograniczeń inwestować bez ograniczeń w obligacje i inne papiery gwarantowane przez Skarb Państwa.

Dodatkowo istnieje m.in. 40 proc. limit inwestycji w papiery zastawne oraz 40 proc. limit inwestycji w akcje na GPW.

Rząd jest również zobligowany do liberalizacji inwestycji OFE za granicą.

Wynika to z konieczności wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł w grudniu 2011 roku, że Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania OFE za granicą.

W lipcu 2009 r. Komisja Europejska zakwestionowała przepisy polskiej ustawy z 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które mówią o tym, że zagraniczne inwestycje OFE nie mogą przekroczyć 5 proc. ich aktywów.

KAŻDY WARIANT ZMIAN W OFE POZYTYWNY FISKALNIE

Zdaniem Koteckiego, niezależnie od wybranego przez rząd wariantu zmian w OFE, będzie to miało pozytywny wpływ na finanse publiczne

"Z punktu widzenia finansów publicznych, niezależnie od tego, który wariant zmian w systemie emerytalny zostanie przyjęty, nastąpi zwiększenie zrównoważenia funduszu emerytalnego w ZUS, szczególnie w długim okresie i zmniejszenie narastania długu publicznego wynikającego z obecnego rozwiązania" - powiedział.

Zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej raport o funkcjonowaniu systemu emerytalnego proponuje trzy warianty zmian w OFE.

Pierwszy wariant zakłada likwidację części obligacyjnej OFE. Część, która może być inwestowana w akcje pozostałaby w OFE. Składka wzrosłyby do 2,92 proc. OFE miałyby zakaz inwestowania w państwowe papiery dłużne.

Drugi wariant zakłada dobrowolność, do którego OFE osoby chcą przynależeć. Jeśli nie wskażą, to ich środki przeniesione byłyby na subkonto ZUS.

W trzecim wariancie dobrowolność polegałaby na tym, że ubezpieczony mógłby przekazać całość składki do ZUS (19,52 proc.) lub przekazać do ZUS część składki (17,52 proc.), a 2 proc. trafiłoby do OFE, ale pod warunkiem, że ta osoba dopłacałaby równowartość tych 2 proc. do OFE.

Premier Donald Tusk odnosząc się do raportu poinformował, że w zmianach w OFE będzie wspierał te rozwiązania, które przyniosą dobrowolność, rozumianą jako decyzyjność obywatela w sprawie tego, co się dzieje z jego składką. Istotny będzie też wpływ zmian na poziom długu publicznego. (PAP)

bg/kba/