Lipcowa obniżka kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej - RPP (opis)

03-07-2013 16:06
03.07. Warszawa (PAP) - Lipcowa obniżka stóp procentowych NBP kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej - wynika z komunikatu po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"Rada uznaje, że dokonane od listopada 2012 r. znaczące obniżenie stóp procentowych NBP sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie" - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady.

"Podjęta na dzisiejszym posiedzeniu decyzja o obniżeniu stóp procentowych NBP kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej" - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 2,50 proc. w skali rocznej.

Na poprzednim, czerwcowym posiedzeniu decyzyjnym RPP obniżyła stopy procentowe także o 25 pb. Skala rozpoczętego w listopadzie ubiegłego roku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, łącznie ze środową obniżką, to 225 pb.

W ocenie Rady dane z gospodarki za kwiecień i maj wskazują na utrzymywanie się niskiej aktywności gospodarczej w II kwartale 2013 r.

"W Polsce, dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz o sprzedaży detalicznej w kwietniu i maju wskazują na utrzymanie się niskiej dynamiki aktywności gospodarczej w II kwartale. Sygnalizuje to także część wskaźników koniunktury, choć niektóre z nich w ostatnim okresie się poprawiły" - napisano w środowym komunikacie RPP.

Rada w lipcu obniżyła stopy procentowe ze względu na utrzymujące się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

"W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i inflacyjnej. Lipcowa projekcja wskazuje jednak, że od II połowy bieżącego roku - wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury na świecie - prognozowane jest stopniowe przyspieszenie dynamiki PKB, które będzie oddziaływało w kierunku wzrostu inflacji w kolejnych latach" - napisano w komunikacie.

"Mimo to, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP" - dodano.(PAP)

jba/ fdu/ jtt/