Lekka poprawa nastrojów konsumentów w kwietniu - Ipsos

25-04-2013 12:54
25.04. Warszawa (PAP) - Kwiecień przyniósł lekką poprawę nastrojów konsumenckich, a obrazujący je Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) zanotował wzrost o 2,2 pkt. do 77,35 pkt. - wynika z kwietniowego badania Ipsos.

W kwietniu wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz wskaźnika oceny Klimatu Gospodarczego, uległy nieznacznej poprawie.

"Nieco mniej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w marcu takie obawy sygnalizowało 74 proc. respondentów, natomiast w kwietniu - 72 proc. (co piąty respondent twierdzi, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku, bez zmian w stosunku do poprzedniego pomiaru). Wzrósł odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie będzie spadać. W marcowym pomiarze tego zdania było 6 proc. z nas, podczas gdy w kwietniu odsetek wyniósł 9 proc." - napisano w raporcie.

"Poprawie uległ wymiar Skłonności do Zakupów, uzyskując wynik 89 pkt, (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 4,5 pkt.). Zwiększył się odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. Zmniejszył się też odsetek osób twierdzących, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze - w marcu br. taką opinie wyrażało 65 proc. respondentów, podczas gdy w kwietniu już 60 proc." - dodano.

Poniżej wskaźniki (w pkt.):

<PRE> III'13 IV'13 zmiana

WskaźnikOptymizmuKonsumentów: 75,15 77,35 +2,20

KlimatGospodarczy: 61,13 59,84 -1,29

Skłonnośćdo Zakupów: 84,50 89,02 +4,52

WskaźnikBieżący 62,66 63,06 +0,40

WskaźnikOczekiwań 83,48 83,83 +0,35

</PRE>

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11-19 kwietnia 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1011 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.(PAP)

map/ ana/