Kwartalny i roczny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w VI bez zmian

05-07-2013 10:52
05.07. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w czerwcu tego roku., w notowaniu kwartalnym, jak i rocznym nie zmienił się i wyniósł odpowiednio 24 pkt. i 31 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Autorzy raportu oceniają, że pomimo pozytywnych sygnałów szanse na szybką poprawę są niewielkie.

"Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w czerwcu br., w notowaniu kwartalnym, jak i rocznym nie zmienił się i wyniósł odpowiednio 24 pkt. i 31 pkt. Indeksy pozostają na bardzo niskich poziomach i perspektywy na szybką poprawę koniunktury wydają się raczej nikłe" - napisano w komunikacie PKPP Lewiatan.

"Indeks roczny jest ciągle w dołku, chociaż wyprzedza indeks kwartalny o kilka punktów, co może zapowiadać, że kolejne kwartały nie będą gorsze od pierwszego, jednak jakakolwiek poprawa będzie powolna, a wychodzenie z dołka długotrwałe" - dodano.

Autorzy komunikatu zauważyli jednak pierwsze oznaki przełamywania negatywnego trendu - rosnącą sprzedaż detaliczną, kredyty konsumpcyjne oraz eksport netto.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz ekonomistów oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

Kwartalny indeks popytu globalnego, oceniający konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne, wzrósł o dwa punkty do 9 pkt., a indeks półroczny o jeden punkt do 11 pkt., odbijając się od najniższego historycznie poziomu z poprzedniego miesiąca.

"Indeksy popytu potwierdzają, że główną przyczyną obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego jest popyt krajowy, a szczególnie konsumpcja" - napisano w komunikacie.

Indeksy finansów, oceniające rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej, po raz kolejny zanotowały stratę. Indeks kwartalny spadł o jeden punkt do 41 pkt., a indeks roczny o dwa punkty do poziomu 44 pkt.

"Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za pierwszy kwartał tego roku wyraźnie się pogorszyły; najbardziej ucierpiał wynik finansowy, który skurczył się o jedną czwartą rdr, ale nastąpił też wyraźny spadek rentowności i po raz pierwszy od dłuższego czasu płynności finansowej" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu nie widzą w najbliższym czasie perspektyw poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

"Wydaje się, że na skutek przedłużającej się stagnacji sytuacja ta w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie i wyniki będą się pogarszać. Mimo obniżek stóp procentowych kredyt korporacyjny pozostaje na poziomie sprzed roku, bo przedsiębiorstwa wolą oszczędzać rezerwy płynności niż inwestować" - napisano.

Kwartalne indeksy makroekonomiczne, które obejmują inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia oraz stopień konkurencyjności gospodarki, uległy korekcie w górę o jeden punkt. Indeks kwartalny wzrósł do 41 pkt., a indeks roczny do 43 pkt.

"Niskie notowania indeksu wynikają ze wzrostu wykonania deficytu budżetowego, co grozi koniecznością nowelizacji budżetu, oraz malejącego zatrudnienia i wysokiego bezrobocia" - napisano w komunikacie.

"Natomiast obecna niewielka poprawa notowań jest skutkiem malejącej inflacji oraz rosnącej konkurencyjności eksportu" - dodano.

Indeksy czynników politycznych zachowują silną tendencję spadkową.

"Indeks kwartalny spadł aż o siedem punktów do 32 pkt., a indeks roczny o pięć punktów do 35 pkt. Indeksy czynników politycznych od pół roku plasują się poniżej połowy skali, a obecnie na skutek kolejnego spadku osiągnęły historyczne minimum notowań" - napisano w raporcie.(PAP)

ost/ jtt/