Kowalczyk z MF potwierdza plany ułatwienia inwestycji dla samorządów

23-07-2013 17:37
23.07. Warszawa (PAP) - Wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk potwierdza w rozmowie z PAP, że Ministerstwo Finansów pracuje nad ułatwieniami inwestycji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiciel MF potwierdził wcześniejsze nieoficjalne informacje PAP, mówiące o planach wprowadzenia rozwiązań zmierzających do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zadłużenia.

Dodatkowo zobowiązania zaciągnięte na współfinansowanie wydatków ponoszonych w latach 2013-2015 w ramach projektów - finansowanych ze środków UE w co najmniej 60 proc. - będą dodatkowo wyłączone z tego limitu również po zakończeniu realizacji projektu UE.

MF zakłada, że proponowane rozwiązania poprawią zdolność jednostek samorządu terytorialnego do wykorzystywania środków unijnych w obecnej i przyszłej perspektywie.

"Chcemy, aby część rozwiązań ułatwiających finansowanie inwestycji samorządów obowiązywała już od połowy 2013 roku" - powiedział PAP Kowalczyk.

Z informacji PAP wynika, że planowane działania będą elementem pakietu stymulacyjnego, nad którym pracują m.in. Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki.

W ramach pakietu stymulacyjnego gospodarki resort finansów chce również utworzenia funduszu mieszkań na wynajem. Fundusz zostanie stworzony przez BGK, który zainwestuje 5 mld zł w ciągu 4 lat, dzięki czemu na rynku pojawi do 20 tys. mieszkań na wynajem. (PAP)

bg/ ana/