Koszty reformy emerytalnej w '12 wyniosły 0,5-0,6 pkt. proc. PKB - źródło

14-03-2013 15:48
14.03. Bruksela (PAP) - Koszty przeprowadzonej w Polsce reformy emerytalnej za 2012 rok szacowane są na 0,5-0,6 pkt. proc. PKB - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

"Wstępnie oszacowano, że koszty przeprowadzenia reformy emerytalnej wynoszą 0,5-0,6 pkt. proc. PKB. Na potwierdzone, oficjalne dane trzeba poczekać do drugiej połowy kwietnia, do publikacji notyfikacji fiskalnej przez Eurostat" - powiedziała PAP osoba z otoczenia komisarza UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehna.

W grudniu ubiegłego roku wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. euro Jacek Dominik poinformował, że MF prognozuje koszty wprowadzenia reformy emerytalnej na 0,5 pkt. proc. PKB.

"W przypadku potwierdzenia tych szacunków (kosztów reformy emerytalnej - PAP) i jeżeli ubiegłoroczny deficyt sektora finansów publicznych nie będzie wyższy niż 3,5 proc. PKB, procedura nadmiernego deficytu powinna zostać z Polski zdjęta" - zaznacza rozmówca PAP.

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Polsce Rehn powiedział, że deficyt sektora na poziomie 3,5 proc. kwalifikuje Polskę do zdjęcia procedury nadmiernego deficytu

W opublikowanych w lutym zimowych prognozach Komisja Europejska ocenia, że deficyt polskiego sektora finansów publicznych będzie się obniżał z "nieco poniżej" 3,5 proc. PKB w 2012 r. do 3,4 proc. w 2013 r. (PAP)

bg/ asa/