Koszty obsługi długu w '14 spadną do 2,1 proc. PKB z 2,6 proc. w '13 - MF

01-10-2013 13:04
01.10. Warszawa (PAP) - Koszty obsługi długu w 2014 roku spadną do 2,1 proc. PKB z 2,6 proc. 2013 roku, w kolejnych latach ustabilizują się w okolicy 2 proc. PKB - wynika ze "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017", przyjętej w ubiegłym tygodniu przez rząd.

Poniżej tabela z długiem publicznym i kosztami jego obsługi (w proc. PKB):

<TAB> 2013 2014 2015 2016 2017

Państwowy dług publicznyw relacji do PKB 54,8 proc. 47,1 proc. 47,8 proc. 47,1 proc. 46,2 proc.

Dług general governmentw relacji do PKB 58,0 proc. 49,9 proc. 51,1 proc. 50,8 proc. 50,1 proc.

Koszty obsługi długuw relacji do PKB 2,60 proc. 2,10 proc. 1,94-2,02 proc. 1,94-2,02 proc. 1,97-2,06 proc.</TAB>(PAP)

bg/ jtt/