Konsumpcja paliw w okresie I-V '13 spadła o 6,6 proc. rdr - POPiHN

08-07-2013 15:58
08.07. Warszawa (PAP) - Konsumpcja paliw w pierwszych pięciu miesiącach 2013 r. spadła o 6,6 proc. rdr - wynika z przesłanych PAP danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W maju 2013 r. popyt na paliwa zmniejszył się o 7,4 proc. rdr i wzrósł 1,4 proc. mdm.

"Stan polskiej gospodarki odwzorowuje się w zapotrzebowaniu na paliwo do silników Diesla" - napisał w komentarzu do danych Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN.

"Rynek oleju napędowego wciąż podlega silnej presji ze strony szarej strefy, która w warunkach zwalniającej gospodarki znajduje dobre warunki dla sprzedaży nieopodatkowanego paliwa. Wyniki publikowane przez nas dotyczą tylko oficjalnego popytu na paliwa, ale gdyby uwzględnić dostawy realizowane przez szarą strefę, to obraz rynku oleju napędowego kształtowałby się nieco lepiej, aczkolwiek też poniżej poziomu z roku ubiegłego" - dodał.

Romaniuk ocenia, że możliwy jest wzrost cen detalicznych ON, a brak działań niwelujących szarą strefę może doprowadzić do pogłębienia spowolnienia konsumpcji i ograniczania produkcji oleju napędowego w naszym kraju.

"Ceny benzyny 95 i oleju napędowego były średnio niższe od średnich za rok 2012 o 4 proc. To około 20 groszy na litrze paliwa. Mimo tego konieczność podtrzymywania popytu i rywalizacja z cenami paliw oferowanych poza oficjalnym obiegiem wymusiły redukcję marż, co odbiło się na wynikach finansowych właścicieli stacji paliw" - napisał.

"Obserwowane ostatnio osłabienie złotego, wzrost notowań ropy naftowej spowodowany wzrostem napięcia w północnej Afryce oraz rozpoczęcie sezonu urlopowego w Polsce mogą skutkować sezonowymi wzrostami cen paliw, głównie tych wykorzystywanych przez indywidualnych kierowców. Dla gospodarki wzrost cen oleju napędowego, przy braku skutecznych działań ze strony państwa niwelujących szarą strefę, może skutkować jeszcze głębszym spowolnieniem i koniecznością ograniczania produkcji tego kluczowego w Polsce gatunku paliwa" - dodał.

Konsumpcja paliw płynnych w Polsce:

<PRE> I-V V w tys. zmiana w tys. zmiana zmiana m sześc. rdr m sześc. rdr mdm

ogółem 8.700 -6,6 proc. 1.900 -7,4 proc. 1,4 proc.

benzyny 2.000 -3,7 proc. 441 0,4 proc. 7,3 proc.

ON 5.200 -8,9 proc. 1.100 -12,5 proc. 0,4 proc.

LPG 1.600 -2,6 proc. 336 2,0 proc. -2,3 proc.</PRE>(PAP)

mj/ ana/