Konsumpcja paliw w okresie I-II '13 spadła o 6 proc. rdr - POPiHN

09-04-2013 15:48
09.04. Warszawa (PAP) - Konsumpcja paliw w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. spadła o 6 proc. rdr - wynika z przesłanych PAP danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W lutym 2013 r. popyt na paliwa zmniejszył się o 11 proc. rdr i 7 proc. mdm.

"Postępujące spowolnienie gospodarcze, rosnąca w siłę szara strefa i zimowa pogoda, to główne czynniki powodujące, że sprzedaż paliw była niższa niż przed rokiem. (...) Porównując następujące po sobie miesiące, mimo iż luty był krótszym miesiącem niż styczeń, to skala spadków sprzedaży poszczególnych gatunków paliw sugeruje, że również kolejne miesiące mogą charakteryzować się wynikami gorszymi niż w roku ubiegłym" - napisał w komentarzu do danych Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN.

"Ceny paliw utrzymują się na wysokich poziomach, choć kosztem marży operatorzy stacji paliw starają się cen nie windować. (...) Pewnym zaskoczeniem jest silny spadek popytu na gaz płynny LPG, bo niskie temperatury powinny wymusić większe zapotrzebowanie na to paliwo do celów grzewczych, a i relacje cenowe do benzyny też mogłyby skłaniać do większych zakupów" - dodał.

Romaniuk uważa, że działania szarej strefy w handlu paliwami skutecznie zmniejszają możliwości sprzedażowe legalnie działających przedsiębiorców i znacznie uszczuplają dochody państwa.

"Biorąc pod uwagę spadki konsumpcji paliw oraz relatywnie niższe ceny niż po 2 miesiącach 2012 roku, dochody tylko z tytułu VAT muszą ulec znacznym redukcjom (mniejsza sprzedaż, ale też niższa cena, od której VAT jest naliczany). Dochody z akcyzy też będą niższe, bo mimo że jest to podatek kwotowy, to ilość paliwa od którego jest naliczony zmalała" - napisał.

Pod koniec 2012 roku POPiHN prognozował, że ceny paliw utrzymają się na stabilnym poziomie w I kwartale 2013 roku.

"Jak na razie prognozy te wydają się potwierdzać, a okresowe wzmocnienie kursu złotego do dolara oraz mniejszy światowy popyt na ropę mogą skutkować w najbliższej przyszłości redukcjami cen detalicznych paliw, oczywiście jeśli sytuacja polityczna na świecie nie ulegnie gwałtownemu rozchwianiu. A przyczyn do tego typu reakcji jest obecnie kilka" - napisał.

Konsumpcja paliw płynnych w Polsce:<PRE> I-II II w tys. zmiana w tys. zmiana zmiana m sześc. rdr m sześc. rdr mdm

ogółem 3.200 -6 proc. 1.535 -11 proc. -7 proc.

benzyny 700 -8 proc. 0.339 -12 proc. -8 proc.

ON 1.900 -6 proc. 0.909 -10 proc. -7 proc.

LPG 600 -5 proc. 0.287 -11 proc. -9 proc.</PRE>(PAP)

mj/ ana/