Koniunktura w przemyśle we IX oceniana nieco gorzej mdm, ale lepiej rdr - GUS

20-09-2013 14:07
20.09. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest nieznacznie negatywnie, nieco gorzej niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - wynika z badania GUS.

We wrześniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 2 (w sierpniu minus 1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

GUS podaje, że bieżący portfel zamówień ogółem oceniany jest nieco bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem.

"Na jego negatywną ocenę wpływają w większym stopniu niekorzystne opinie dotyczące krajowego niż zagranicznego portfela zamówień" - napisano.

Utrzymuje się dotychczasowy poziom bieżącej produkcji.

"Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

Według GUS stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający.

"Utrzymuje się niewielki wzrost należności od kontrahentów. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w sierpniu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia. Redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w sierpniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieznacznie, wolniej niż przewidywano w ubiegłym miesiącu" - napisano w komunikacie GUS.(PAP)

jba/ gor/