Koniunktura w przemyśle oceniana gorzej niż przed miesiącem i przed rokiem - GUS

21-06-2013 14:09
21.06. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat - wynika z badania GUS. Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w nieco większym stopniu niż w maju. Zmniejszana jest bieżąca produkcja.

Zdaniem autorów badania, odpowiednie prognozy są korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych w poprzednim miesiącu.

"Na nieco bardziej negatywne oceny portfela zamówień ogółem wpływa w większym stopniu pogorszenie ocen zagranicznego niż krajowego portfela zamówień. Przedsiębiorcy sygnalizują ograniczenie produkcji. Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. Nieznacznie zmniejsza się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych" - napisano w badaniu.

"Nieco wolniej niż przed miesiącem wzrasta poziom należności od kontrahentów. Sytuacja finansowa oceniana jest pesymistycznie, podobnie jak w maju, w najbliższych miesiącach można oczekiwać niewielkiego pogorszenia w tym zakresie. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe od zapowiadanych w maju. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać" - dodano.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 4 (w maju minus 1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 19 proc. (w maju odpowiednio 16 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. (PAP)

nik/ gor/