Komunikat w sprawie zmian w operacjach otwartego rynku (dokumentacja)

29-03-2013 12:07
29.03. Warszawa (PAP) - NBP ogłasza komunikat w sprawie zmian w operacjach otwartego rynku.

Biorąc pod uwagę kalendarz dni wolnych od pracy przypadających na 2013 r. oraz harmonogram wykupu przez Ministra Finansów obligacji skarbowych, Narodowy Bank Polski ogłasza następujące zmiany w zakresie operacji otwartego rynku przewidywanych do przeprowadzenia od 2 kwietnia 2013 r. do 30 maja 2013 r.:

1.Okres zapadalności podstawowej operacji otwartego rynku przypadającej na dzień 19 kwietnia 2013 r. (piątek) wyniesie 6 dni;2.W dniu 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) przeprowadzona zostanie podstawowa operacja otwartego rynku z 7-dniowym okresem zapadalności (operacja podstawowa przypadająca na dzień 26 kwietnia 2013 r. nie zostanie przeprowadzona);3.Okres zapadalności podstawowej operacji otwartego rynku przypadającej na dzień 2 maja 2013 r. (czwartek) wyniesie 8 dni;4.Pozostałe podstawowe operacje otwartego rynku przypadające na okres od 2 kwietnia 2013 r. do 30 maja 2013 r. będą przeprowadzane standardowo, tj. w piątek, z 7-dniowym okresem zapadalności;5.W dniach 29 kwietnia 2013 r. oraz 29 maja 2013 r. (odpowiednio ostatnie dni robocze okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej) NBP zaoferuje dostrajające operacje otwartego rynku;6.NBP nie wyklucza stosowania w sposób nieregularny operacji dostrajających o innych niż wskazane w pkt 5 terminach zapadalności, o ile wymagać tego będą bieżące warunki płynnościowe utrzymujące się w sektorze bankowym.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie operacji otwartego rynku w kolejnych miesiącach 2013 r., NBP poinformuje o tym w odrębnych komunikatach, ze stosownym wyprzedzeniem. (PAP)

map/ asa/