Komunikat TMS Direct

02-06-2016 11:48
Komunikat TMS Direct

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się referendum w Wielkiej Brytanii i związanym z tym ryzykiem znacznego wzrostu zmienności oraz spadku płynności na parach związanych z funtem brytyjskim TMS Brokers informuje, że od dnia 3 czerwca 2016 roku zmianie ulegają depozyty zabezpieczające na niektórych parach walutowych:

Zmianie ulegają depozyty zabezpieczające z poziomu 2% na 3% dla następujących instrumentów finansowych:
AUD/GBP, EUR/GBP, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/EUR, GBP/NZD, GBP/USD, NZD/GBP.

Po referendum, wysokość depozytów zabezpieczających na tych parach walutowych zostanie zweryfikowana, o czym TMS Brokers poinformuje Klientów.