Komunikat Komisji Konkursowej w sprawie instrumentu SOYBEAN

26-02-2016 11:17
W związku z błędną ceną na instrumencie SOYBEAN, jaka wystąpiła w systemie transakcyjnym z przyczyn, za które TMS Brokers nie odpowiada, Komisja Konkursowa na podstawie paragrafu 5 ustęp 5 Regulaminu konkursu „demo” podjęła decyzję o cofnięciu skutków transakcji zawartych w następstwie tego zdarzenia.
Komunikat Komisji Konkursowej w sprawie instrumentu SOYBEAN

W efekcie salda na rachunkach demo osób, które zawierały transakcje na tym instrumencie zostaną skorygowane o wynik uzyskany przez te osoby na transakcjach na SOYBEAN.

Za wszelkie niedogodności z tego tytułu serdecznie Państwa przepraszamy.