Komentarz miesięczny do wyników – Październik 2018 r 19-12-2018 12:54

19-12-2018 12:54
Za nami miesiąc dużych turbulencji, przede wszystkim na rynkach akcji, jak również otwarcie sezonu wyników kwartalnych w USA i Europie. O skali spadków na rynkach akcji najlepiej świadczy wykres na końcu niniejszego komentarza.
Komentarz miesięczny do wyników – Październik 2018 r

We wrześniu ostrzegaliśmy, że piętrzą się czynniki ryzyka dla globalnego wzrostu oraz trendu wzrostowego na amerykańskich indeksach. Sygnalizowaliśmy, że raporty i komunikaty ze spółek po III kw. będą pierwszym okresem, gdzie będzie można realnie ocenić wpływ wojny handlowej na poszczególne branże i fundamenty pod dalszy wzrost. Rzeczywistość potwierdziła te oczekiwania, gdyż pierwotny impuls spadkowy na rynkach akcji wywołał skokowy wzrost rentowności amerykańskich papierów rządowych, a kropkę nad „i” postawiły raporty ze spółek i kolejne (pesymistyczne) prognozy zarządów. Na czoło wysunął się hołubiony sektor technologiczny, gdzie powodów do rozczarowań dostarczały kolejno, Amazon Inc., Alphabet Inc. oraz Apple Inc. W przypadku wielu mniejszych podmiotów rynek alergicznie reagował na zapowiedzi gorszych wyników w IV kw. i kolejnych okresach z uwagi efekty wojny handlowej i spowolnienia w Chinach. Należy podkreślić, że same wyniki za III kw. są generalnie na poziomie lub powyżej oczekiwań rynkowych, lecz w/w wydarzenia spowodowały, że rynek nabrał przekonania, iż mamy do czynienia z „górką wynikową”, której pokonanie może zająć więcej niż jeden kwartał. Należy pamiętać, że prognozy dla wzrostu PKB w 2019 r. są niższe w zasadzie dla wszystkich głównych gospodarek, a Chiny już za III kw. pokazały niższą od oczekiwanej dynamikę PKB. Na koniec miesiąca nieco optymizmu na rynek wlały zapowiedzi Donalda Trumpa o rychłym porozumieniu handlowym z Chinami. Zwracamy uwagę na dwa czynniki ryzyka z tym związane. Po pierwsze, wojna handlowa już odcisnęła piętno na globalnym wzroście i tego się nie odwróci, a z uwagi na stopień skomplikowania globalnej wymiany handlowej wciąż jest trudno oszacować skalę jej negatywnego wpływu na wyniki spółek w USA, Europie czy rynkach wschodzących. Po drugie, Donald Trump bardzo chętnie odnosił się do wzrostów na rynku akcji jako miernika sukcesu swojej polityki, więc podejrzewamy, że ostatnie spadki go wystraszyły i stąd taki komunikat. Już po zakończeniu miesiąca administracja Trumpa tonowała te zapowiedzi, a wszystkie plany mogą pokrzyżować wybory cząstkowe do Kongresu. Podsumowując, o kierunku na rynku akcji zadecydują wyniki spółek i perspektywy dla wzrostu na 2019 r., a w ocieplenie na linii Chiny-USA mamy małą wiarę, gdyż protekcjonizm jest bardzo użytecznym narzędziem w rękach Donalda Trumpa.

Na rynku długu rentowność amerykańskich 10-latek utrzymywała się stabilnie powyżej 3% i nawet duże spadki na rynku akcji nie zagroziły temu poziomowi. Ponadto, już po zakończeniu miesiąca zestaw danych z amerykańskiego rynku pracy okazał się wyższy od oczekiwań, co zapewne umocni FOMC na ścieżce podwyżek stóp procentowych. Tym samym, nasze założenie odnośnie trwałego wzrostu rentowności długu w USA pozostaje w mocy, lecz oczekujemy, że potencjalna słabość rynku akcji może ten proces tymczasowo osłabiać. Niemniej, trend pozostanie wzrostowy. W Europie ryzyko polityczne we Włoszech oraz spadki indeksów sprowadziły rentowność Bundów w okolice 35 pb. Zakończenie QE w grudniu, ostatnie niespodziewanie jastrzębie wypowiedzi Mario Draghiego oraz zaskakująco wysoki odczyt inflacji z Niemiec nie pozwoliły jednak na powrót do lipcowych dołków (<30 pb). W naszej ocenie tu również będziemy obserwować stopniowy wzrost, lecz niemieckie papiery mają status safe haven i...

Pełny komentarz dostępny jest w formie pliku PDF, który można pobrać poniżej.

  • Komentarz miesięczny do wyników – wrzesień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – sierpień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – lipiec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – czerwiec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – maj 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – kwiecień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – marzec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – luty 2018 r. Pobierz PDF

 

Otwórz ZAPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.