Komentarz miesięczny do wyników – Grudzień 2018 r 25-02-2019 10:29

25-02-2019 10:29
2018 rok na rynkach akcji zakończył się w fatalnym stylu i niemal dwucyfrowymi stratami głównych indeksów w grudniu.
Komentarz miesięczny do wyników – Grudzień 2018 r

Wydźwięk samych liczb i tak jest lepszy niż rzeczywistość z uwagi na „sesję cudów” na mało płynnym rynku 27 grudnia. Niemniej, wszystkie główne indeksy zakończyły rok pod kreską, co jeszcze we wrześniu mogło wydawać się nieprawdopodobne. Eskalację pożaru wywołały obawy o to, co „ciągnęło” indeksy w górę przez II i III kw., czyli wyniki spółek amerykańskich. Wskazywaliśmy w poprzednich miesiącach, że zbyt duże zapatrzenie się w ponad 20 proc. dynamiki zysków netto w USA i ignorowanie piętrzących się czynników ryzyka nie wróżą niczego dobrego. Słabnący na świecie wzrost gospodarczy szybko znalazły odzwierciedlenie w prognozach przychodów i zysków spółek w USA, Europie czy też na rynkach wschodzących i w efekcie rynki doświadczyły dosyć gwałtownego procesu dostosowawczego. Oczywiście, dzisiaj kluczowym pytaniem jest czy rynki akcji weszły w klasyczną bessę czy raczej jest to kolejna (dawno nie widziana) silna korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym. Niestety, obecnie nie sposób rozstrzygnąć tej kwestii. W naszej ocenie bilans czynników ryzyka jest nadal niekorzystny dla rynków akcji. Spośród tych głównych należy oczywiście wymienić wojnę handlową, wzrost stóp procentowych i skracanie bilansu przez Fed, niepewność polityczną w strefie euro, silne spowolnienie w Chinach czy też załamanie się wzrostu w części gospodarek rozwijających się (RPA, Turcja) oraz Japonii. Do tego dochodzi szereg czynników specyficznych dla danych makrosektorów takich jak motoryzacja, przemysł elektroniczny czy też rynek elektroniki użytkowej. I kw. powinien stać pod znakiem ujemnych rewizji prognoz dla spółek i pilnej obserwacji danych makroekonomicznych, co dopiero w II kw. pozwoli rozstrzygnąć jaka jest skala „choroby”, która ogarnęła rynki akcji i ten okres wstępnie uznajemy jako pierwszy moment do zwiększenia zaangażowania w akcje.

Jeśli spojrzeć na wykresy amerykańskich indeksów w grudniu to nasuwa się jedno słowo – kapitulacja. Tymczasowe zawieszenie broni na linii Chiny – USA nie okazało się paliwem do wzrostów, a po początkowych nadziejach na bardziej gołębi Fed, Jerome Powell zamiast prezentu przyniósł inwestorom rózgę w postaci utrzymania kolejnych dwóch podwyżek na 2019 r. To potwierdza naszą tezę, że do zachwiania poglądami członków FOMC potrzeba głębszego spowolnienia wzrostu i silniejszego tąpnięcia na rynkach. Pamięć po kryzysie z 2008 r. jest wciąż silna i jest wśród decydentów jest mocno zakorzeniona obawa przed przegrzaniem gospodarki i w naszej ocenie 2 podwyżki w 2019 r. to poziom realistyczny (rynek zaczął wyceniać obniżkę po grudniu). Niewiadomą pozostają działania Trumpa, gdyż spekulacje o pomyśle odwołania Powella same w sobie są groźne, a taka decyzja byłaby katastrofą dla rynków o skali trudnej do przewidzenia. Nie jest to scenariusz, który zakładamy, ale głębsze wyhamowanie wzrostu w USA w 3 roku (najważniejszym) prezydentury Trumpa może go skłaniać do różnych nieszablonowych pomysłów i prób obwiniania banku centralnego o pogorszenie koniunktury.

Podsumowując, sytuacja w gospodarce, geopolityce oraz na rynkach jest obarczona dużą niepewnością, co nigdy nie sprzyja aktywom ryzykownym. Spodziewamy się...

Pełny komentarz dostępny jest w formie pliku PDF, który można pobrać poniżej.

  • Komentarz miesięczny do wyników – listopad 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – październik 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – wrzesień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – sierpień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – lipiec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – czerwiec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – maj 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – kwiecień 2018 r. Pobierz PDF

 

Otwórz ZAPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.