Kolejne decyzje RPP zależne od oceny danych - komunikat RPP (opis)

10-04-2013 16:08
10.04. Warszawa (PAP) - Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się CPI w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP oraz sytuacji gospodarczej - wynika z komunikatu po kwietniowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej.

"Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP oraz sytuacji w sferze realnej gospodarki" - napisano w komunikacie po kwietniowym posiedzeniu RPP.

Rada ocenia, że napływające dane potwierdzają niskie tempo wzrostu PKB, brak presji płacowej i inflacyjnej. Rada dostrzega możliwość poprawy koniunktury w kolejnych kwartałach, choć dynamika PKB nadal pozostanie umiarkowana.

"W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i inflacyjnej. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury, jednak dynamika PKB prawdopodobnie pozostanie umiarkowana, co nadal będzie ograniczać presję inflacyjną" - dodano.

"W Polsce w I kw. 2013 r. tempo wzrostu PKB prawdopodobnie pozostało niskie. Wskazuje na to obserwowany w pierwszych miesiącach 2013 r. spadek produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz jedynie nieznaczny wzrost sprzedaży detalicznej. O obniżonej aktywności gospodarczej w I kw. br. świadczą również niskie poziomy wskaźników koniunktury" - napisano w komunikacie.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 3,25 proc. w skali rocznej. (PAP)

jba/ fdu/ asa/