Koalicja na rzecz rynku kapitałowego apeluje o rozwiązania ws. OFE, które nie zaszkodzą giełdzie

19-08-2013 11:23
19.08. Warszawa (PAP) - Koalicja na rzecz rynku kapitałowego, którą tworzą Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Maklerów i Doradców, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, apelują do rządu o wypracowanie takich rozwiązań dotyczących OFE, które nie prowadzą do destabilizacji rynku kapitałowego i ograniczenia finansowania rozwoju firm przez krajowy kapitał.

Koalicja w przesłanym komunikacie prasowym przypomina, że fundusze emerytalne w różnej formie zainwestowały w polskie przedsiębiorstwa ponad 100 mld złotych. OFE posiadają obecnie akcje 252 spółek przy 372 spółkach notowanych na podstawowym rynku GPW. Dzięki OFE kilkaset polskich przedsiębiorstw - w większości zbyt małych, aby mieć dostęp do finansowania na rynkach zagranicznych - mogło pozyskać środki na rozwój i inwestycje.

Na koniec 2012 roku OFE miały akcje o wartości ponad 19 proc. całej kapitalizacji GPW (w tym 15 proc. w spółkach z indeksu WIG 20 oraz 29 proc. w średnich i małych polskich spółkach spoza indeksu WIG 20). Udział OFE w akcjach znajdujących się w tzw. wolnym obrocie (bez udziału Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych) wyniósł prawie 40 proc. Na koniec pierwszego kwartału OFE miały w portfelu papiery o wartości 103 mld zł.

"Otwarte Fundusze Emerytalne - dzięki pieniądzom ze składek emerytalnych wszystkich Polaków - finansują inwestycje polskich firm, są fundamentem rozwoju rynku kapitałowego i Giełdy w Warszawie, wspierają akcję kredytową, a tym samym pobudzają wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Polsce" - uważają autorzy komunikatu.

"Ograniczenie aktywności OFE na rynku GPW może doprowadzić do destabilizacji giełdy, odpływu inwestorów zagranicznych, co wpłynie negatywnie na wyceny spółek notowanych na parkiecie w Warszawie" - dodają.

W czerwcu ministrowie pracy i finansów zaproponowali trzy warianty zmian w systemie emerytalnym: likwidację obligacyjnej części OFE, dobrowolność udziału w OFE i dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką. Wybór jednego z tych wariantów ma nastąpić we wrześniu. (PAP)

pr/ ana/