KE najprawdopodobniej wydłuży Polsce termin ograniczenia deficytu do '13 r. - źródła

09-05-2013 07:00
09.05. Warszawa (PAP) - Komisja Europejska najprawdopodobniej wydłuży Polsce termin ograniczenia nadmiernego deficytu do 3 proc. PKB do 2013 roku wobec wcześniejszej rekomendacji zakładającej, że ma to być rok 2012 - poinformowały PAP dwa niezależne źródła.

"KE najprawdopodobniej wydłuży Polsce termin obniżenia deficytu sektora finansów publicznych do poziomu wartości referencyjnej z Traktatu z Maastricht wynoszącej 3 proc. Wszystko wskazuje, że będzie to wydłużenie o rok, czyli w 2013 roku Polska będzie musiała ograniczyć deficyt do takiego poziomu, żeby po odjęciu kosztów reformy systemu emerytalnego, wynosił on mniej niż 3 proc. PKB" - powiedziało PAP źródło dyplomatyczne z Brukseli, powołujące się na informacje z otoczenia komisarza ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehna.

Drugi rozmówca PAP z kręgów rządowych potwierdził te informacje.

"Komisja w wiosennych prognozach podkreśla, że wyższy od oczekiwanego deficyt sektora finansów publicznych za 2012 rok wynika z czynników niezależnych od polityki fiskalnej rządu, a wynikających ze spowolnienia wzrostu gospodarczego. Dodatkowo KE prognozuje, że deficyt strukturalny będzie się nadal obniżał" - powiedziało źródło rządowe.

"Stąd widzimy duże prawdopodobieństwo wydłużenia o rok daty wyjścia z procedury nadmiernego deficytu. Takie docierają do nas sygnały z Brukseli, że Polska będzie w grupie krajów, które dostaną dodatkowy rok na ograniczenie deficytu sektora" - dodał.

Zgodnie z rekomendacją Rady Ecofin z 7 lipca 2009 roku, Polska do 2012 roku powinna ograniczyć nadmierny deficyt sektora finansów publicznych.

GUS podał, że w ubiegłym roku deficyt general government wyniósł 3,9 proc. PKB, aby mogła zostać uchylona procedura nadmiernego deficytu nie mógł on być wyższy niż 3,5 proc.

W "Aktualizacji Programu Konwergencji 2013" resort finansów założył, że w tym roku deficyt wyniesie 3,5 proc. Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski mówił wówczas, że przy takim wyniku rząd ma nadzieję na uchylenie procedury w 2014 roku.

Komisarz ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehn informował w ubiegłym tygodniu, że o ewentualnym przedłużeniu terminu sprowadzenia polskiego deficytu sektora finansów publicznych do docelowego poziomu KE zadecyduje pod koniec maja.

29 maja 2013 r. Komisja, w ramach tzw. semestru europejskiego, przedstawi oceny programów konwergencji przygotowanych przez rządy państw członkowskich oraz rekomendacje dla poszczególnych państw UE. (PAP)

bg/ asa/