Kalendarium rynku NewConnect 25.02-10.04.2013

25-02-2013 06:01
Poniżej kalendarium rynku NewConnect w dniach 25.02 - 10.04.2013

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

Intakus - dzień podziału 14.500.000 akcji na 362.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Platinum Properties Group - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii E oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach, rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej oraz w transzy dużych inwestorów;

PSA - pierwszy dzień notowania 31.357.193 akcji serii D na NewConnect;

CUBE.ITG - NWZ;

Nemex - NWZ ws. wprowadzenia do obrotu akcji serii F oraz zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 27 LUTEGO

Veno - NWZ ws. odwołania prezesa zarządu oraz zmian w składzie rady nadzorczej;

CZWARTEK, 28 LUTEGO

ABS Investment - NWZ spółki ws. podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Suntech - NWZ spółki;

* Ezo - dzień pierwszego notowania 130.712 akcji serii B i 425.777 akcji serii G;

PIĄTEK, 1 MARCA

Remedis - NWZ ws. połączenia z Inwest Consulting;

PONIEDZIAŁEK, 4 MARCA

Maximus - ZWZ;

ŚRODA, 6 MARCA

Ekokogeneracja - NWZ;

PIĄTEK, 8 MARCA

Platinum Properties Group - zakończenie przyjmowanie zapisów w ofercie publicznej akcji serii E w transzy detalicznej oraz w transzy dużych inwestorów;

PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA

Grupa Recykl - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Star Fitness - NWZ ws. emisji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Velto - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 13 MARCA

SterGames - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru;

CZWARTEK, 14 MARCA

Astro - NWZ spółki ws. zmian w radzie nadzorczej;

Navimor-Invest - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B;

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

Aqua - NWZ;

Akcept Finance - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

WTOREK, 19 MARCA

Medius - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez esmiję 12.450.000 akcji serii C;

ŚRODA, 20 MARCA

M10 - WZ w sprawie pokrycia straty spółki;

PIĄTEK, 22 MARCA

* Telestrada - NWZ ws. umorzenia akcji i upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych;

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

* A.pl Internet - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

ŚRODA, 10 KWIETNIA

Fluid - NWZ ws. emisji nowej serii akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru;

(PAP)

morb/