Kalendarium rynku NewConnect 01.07-15.11.2013

01-07-2013 06:02
Poniżej kalendarium rynku NewConnect w dniach 01.07- 15.11.2013

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA

GO TFI - dzień ustalenia prawa do 0,36 zł dywidendy na akcję;

PCZ - dzień dywidendy;

Pharmena - początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu;

* Precious Metals Investments - zawieszenie obrotu akcjami na NewConnect;

WDB BU - dzien ustalenia prawa do 0,07 zł dywidendy na akcję;

Acrebit - ZWZ spółki;

Alejasamochodowa.pl - ZWZ spółki;

Baumal - ZWZ spółki;

Copernicus Securities - NWZ spółki ws. zatwierdzenia sprawozdania rocznego spółki;

Digate - ZWZ spółki podejmie decyzję ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki;

Fachowcy.pl Ventures - ZWZ spółki;

GPF Causa - ZWZ spółki;

Inteliwise - ZWZ spółki;

IPO - ZWZ;

Milkpol - ZWZ spółki;

ProxyAd - ZWZ;

Quart Development - ZWZ;

Venture Incubator - ZWZ spółki;

Weedo - ZWZ;

WTOREK, 2 LIPCA

Aerfinance - ZWZ;

Agroma - ZWZ;

DFP Doradztwo Finansowe - ZWZ;

IAI - dzień ustalenia prawa do 0,04 zł dywidendy na akcję;

Minox - ZWZ;

Taxus Fund - ZWZ;

Telestrada - wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii F;

ŚRODA, 3 LIPCA

Aqua - dzień wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję;

Codemedia - dzień dywidendy;

CZWARTEK, 4 LIPCA

Internet Media Services - dzień wypłaty 0,02 zł dywidendy na akcję;

Medicalgorithmics - dzień ustalenia prawa do 1,1 zł dywidendy na akcję;

Pharmena - koniec przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu;

Fundusz Hipoteczny Dom - ZWZ;

PIĄTEK, 5 LIPCA

Prefabet Białe Błota- ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 8 LIPCA

Tylko Piłka - ZWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Velto - ZWZ spółki;

WTOREK, 9 LIPCA

Apollo Capital - WZ spółki;

Notoria Serwis - wznowienie obrad ZWZ spółki z 18 czerwca;

PSA Capital - WZ spółki;

ŚRODA, 10 LIPCA

Pro-Log - dzień wypłaty 1,3 zł dywidendy na akcję;

* Wierzyciel - dzień ustalenia prawa do 0,06 zł dywidendy na akcję;

Positive Advisory - ZWZ spółki;

Rocca - ZWZ spółki;

Vedia - NWZ;

CZWARTEK, 11 LIPCA

Dobra Nasza - ciąg dalszy WZ spółki rozpoczętego 27 czerwca;

Grupa Recykl - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 12 LIPCA

EBC Solitors - dzień ustalenia prawa do 0,20 zł dywidendy na akcję;

Techmadex - dzień ustalenia prawa do 0,90 zł dywidendy na akcję;

* Unimot Gaz - dzień ustalenia prawa do 0,24 zł dywidendy na akcję;

NIEDZIELA, 14 LIPCA

IAI - dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 15 LIPCA

GO TFI - dzień wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję;

* MakoLab - dzień ustalenia prawa do 0,03 zł dywidendy na akcję;

Art & Business Magazine - WZ spółki;

Air Market - ZWZ spółki;

BGE - ZWZ spółki;

KCSP - ZWZ spółki;

Nicolas Games - ZWZ spółki;

Telesto - ZWZ spółki;

Termo-Rex - ZWZ spółki;

WTOREK, 16 LIPCA

Mediacap - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,09 zł dywidendy na akcję;

PCZ - dzień wypłaty dywidendy;

Dom Aukcyjny Abbey House - ZWZ spółki;

PT Telgam - ZWZ spółki;

Selvita - ZWZ spółki;

WDB BU - dzień wypłaty I transzy dywidendy w kwocie 0,06 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 17 LIPCA

Seka - dzień wypłaty 0,07 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 18 LIPCA

Ekobox - dzień ustalenia prawa do dywidendy (spółka wypłaci 1,5 mln zł);

Depend - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA

Jantar Development - ZWZ spółki;

Weedo - ZWZ spółki;

ŚRODA, 24 LIPCA

Midven - WZ spółki;

* Nemex - NWZ spółki w sprawie emisji akcji s. H i I;

CZWARTEK, 25 LIPCA

* Taxus Fund - NWZ ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN i określenia liczby członków zarządu;

PIĄTEK, 26 LIPCA

* Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - dzień ustalenia prawa do 0,02 zł dywidendy na akcję

KBJ - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,13 zł dywidendy na akcję;

Techmadex - dzień wypłaty 0,90 zł dywidendy na akcję;

* Wierzyciel - dzień wypłaty 0,06 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

EBC Solitors - dzień wypłaty 0,20 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 31 LIPCA

Codemedia - dzień wypłaty dywidendy;

* Unimot Gaz - dzień wypłaty 0,24 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

Ekobox - dzień wypłaty dywidendy (spółka wypłaci kwotę 1,5 mln zł);

* MakoLab - dzień wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

Mediacap - proponowany dzień wypłaty 0,09 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA

* Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - dzień wypłaty 0,02 zł dywidendy na akcję

PIĄTEK, 16 SIERPNIA

KBJ - proponowany dzień wypłaty 0,13 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 19 SIERPNIA

Medicalgorithmics - dzień wypłaty 1,1 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 29 SIERPNIA

Biomaxima - proponowany dzień ustalenia prawa 0,04 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 30 sierpnia

* Pharmena - dzień ustalenia prawa do 0,1 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 9 WRZEŚNIA

Gwarant - dzień ustalenia prawa do 1,5 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA

Biomaxima - proponowany dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy na akcję;

* Hydrapres - dzień ustalenia prawa do 0,01 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

* Pharmena - dzień wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

Orion Investments - dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

Gwarant - dzień wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

Inwestycje Alternatywne Profit - dzień ustalenia prawa do 0,02 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

* Hydrapres - dzień wypłaty 0,01 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

Orion Investments - dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

Inwestycje Alternatywne Profit - dzień wypłaty 0,02 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

WDB BU - dzień wypłaty II transzy dywidendy w kwocie 0,01 zł na akcję;

(PAP)

jow/