Inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. spadły o 1,6 proc. rdr do 17,1 mld zł - GUS

23-05-2013 14:09
23.05. Warszawa (PAP) - Inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale spadły o 1,6 proc. rdr i wyniosły 17,1 mld zł - podał w czwartek GUS.

W analogicznym okresie ub. roku odnotowano wzrost o 12,3 proc.

Z danych GUS wynika, że nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 5,7 proc., natomiast na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu obniżyły się o 5,6 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 61,7 proc. wobec 64,5 proc. przed rokiem.

GUS podał, że spadek nakładów wystąpił w większości sekcji, a największy w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią o 27,4 proc. wobec wzrostu o 38,1 proc. w analogicznym okresie 2012 roku, handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 13,8 proc. wobec wzrostu o 33,7 proc., w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 10,1 proc. wobec wzrostu o 33,2 proc., górnictwie i wydobywaniu o 9,0 proc. wobec wzrostu o 51,2 proc.

Wzrosły natomiast nakłady w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości o 29,1 proc. wobec wzrostu o 3,7 proc. przed rokiem, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 12,8 proc. wobec wzrostu o 1,0 proc. oraz w budownictwie o 3,4 proc. wobec spadku o 20,8 proc. (PAP)

map/ ana/