ING OFE informuje

04-03-2013 16:28
04.03. Warszawa (PAP) - ING OFE - komunikat

Zgodnie z § 18 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku (Dz.U.Nr 90, poz. 520) w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, ING Otwarty Fundusz Emerytalny informuje, iż w związku z wcześniejszym naruszeniem przez Fundusz zasad prowadzenia działalności lokacyjnej poprzez naruszenie limitu inwestycyjnego, o których mowa w art. 142 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, działalność statutowa Funduszu na dzień wyceny 01.03.2013 roku została doprowadzona do wymogów ustawowych.

kom abs/