ING OFE informuje

21-06-2013 16:06
21.06. Warszawa (PAP) - ING OFE - komunikat

Zgodnie z §18 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 90, poz. 520) w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, ING Otwarty Fundusz Emerytalny informuje, iż w związku z wcześniejszym naruszeniem przez Fundusz zasad prowadzenia działalności lokacyjnej poprzez naruszenie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, działalność statutowa Funduszu na dzień wyceny 20.06.2013 została doprowadzona do wymogów ustawowych.

kom abs/